eMunch.no - tekst og bilete

Utstillinga med tittelen “eMunch.no – tekst og bilde” vart opna den 20.01.11. Eit søkbart digitalt arkiv med E.Munch sine etterlatne brev, notatar, dagbøker og dokument elles er digitalisert, og dette arkivet er lansert med utstillinga som no vert vist i Munchmuseet. Utstillinga er bygd opp rundt det omtalte tekstmaterialet kombinert med kunstnaren sine kjende verk. Målet er å kaste lys over “kunstnaren sitt språklige og visuelle univers”, som det er uttrykt i katalogen, og vil gje nyanserte perspektiv på kunstnaren Edvard Munch. Katalogen på omlag 300 sider gjev fyldig informasjon om temaet. Utstillinga er tilgjengeleg i perioden 21.01 – 25.04.11.

Kjelde:
eMunch.no – tekst og bilde. Redaktør M.B. Guleng. Munchmuseet 2011.
(ISBN 978-82-90128-70-3)

Vist 38 ganger. Følges av 1 person.
Annonse