Owen Jones og den islamske inspirasjonen

Kulturpåverknad har til alle tider ført til endringar i samfunnet på fleire arenaer. Innan kunst og arkitektur har dei islamske eller mauriske impulsane nedfelt seg også i Europa og Norden. Desse stramumdraga med opphav i orientalismen vert no vist i utstillinga ved Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Sentralt i denne utstilling står den britiske designaren, arkitekten og kunstteoretikaren Owen Jons (1809 – 1874).

Denne kunstforma har ornamentikken i fokus. Owen Jons sine studier ved Alhambrapalasset i Granada, Spania førte til utvikling av banebrytande teoriar om abstrakt ornamentikk, flatmønstre og fargebruk som utfordring til den tradisjonelle designkunsten i Storbritannia.

Kunstretninga som spreidde seg, kom til uttrykk i dei nordiske landa som “nordisk orientalisme”. I Noreg er fleire byggverk inspiret av denne kunstforma frå islamsk kunst. Arkitekten Georg Bull fekk oppført blant anna ein villa i maurisk stil i Oslo. Eit anna døme er Ole Bull sin Villa Lysøen ved Bergen som Fredrik van der Lippe var arkitekt for. Arkitekten Georg Bull hadde elles i perioden rundt 1850 oppdrag frå kyrkjedepartementet om å måle opp og gjera nedteikningar av stavkyrkjene/stavkyrkjearkitekturen som skulle rivnast i i denne tidsepoken. I stavkyrkjearkitekturen står ornamentikken sentralt. Dette oppdraget medførte mellom anna at stavkyrkjer frå Sogn, Årdal og Feios, vart nedteikna og oppmålt.

Denne utstillinga er open i tida 30.januar – 30.april 2011. St. Olavsgt. 1, Oslo

Kjelder.
Informasjonshefte frå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Norges kunsthistorie. Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1981
Store norske leksikon G.A.Bull
Wikipedia

Vist 33 ganger. Følges av 1 person.
Annonse