DET MENNESKELEGE MØNSTER - Hannah Ryggen i vår tid

Veving som kunsthandverk har lang tradisjon. Den norske tekstilkunstnaren Hannah Ryggen løfta biletveven opp frå husflid til kunst. Ho var fødd i Sverige, men hadde størsteparten av sin karriere i Noreg. Kunsthall Oslo presenterer i perioden 5.mars – 24.april ei samling av kunstverka hennar over ein 15-års periode, og som i tid og motiv spenner over den andre verdskrigen. I mellomkrigstida utvida ho motivvala sine og vov politiske motiv mot krig og fascisme. Det politiske engasjementet hennar kjem til uttrykk mellom anna i to av teppa. “Liselotte Herrmann” (1938) har referanse til ein tysk kommunist som vart henretta. Eit anna motiv er “Drømmedød” (1936) som er dedikert til humanisten og Nobelpris-vinnar Carl von Ossietsky. Begge desse motiva avspeglar kunstnaren si tru på kor viktig enkeltmenneska sin kamp har vore gjennom historia.

I tillegg til kunstverka som er samla i Kunsthall Oslo rundt Hannah Ryggen sine tepper, er mellom anna verk frå kunstnarar i samtida, til dømes Pablo Picasso, Claude Cahun, Gerd Arntz og Gunnar S Gundersen, for å nemna nokre. Sistnemnde Gunnar S Gundersen har sitt opphav i Sogn og Fjordane, med Førde som fødestad.

Dei utstilte kunstverka er utlånt frå fleire institusjonar både i Noreg og utlandet. Kunst er utlånt frå til dømes Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Stockholms Statsmuseum, Statministaren sitt kontor og Hydro sine kunstsamlingar.

For dei som både arbeider med veving, kunsthandverk eller kunstformidling er dette ein unik sjanse til å sjå biletkunst måla med veven, som det står i katalogen.

Denne retrospektive utstillinga finn ein i Bjørvika, i nærleiken av Sentralstasjonen. Kunsthall Oslo har adr.: Trelastgt.3, 0191 Oslo

Kjelde:
Informasjonskatalog Kunsthall Oslo v/Marit Paasche
Store norske leksikon

Vist 56 ganger. Følges av 1 person.
Annonse