VIDEOSPACE - Astrup Fearnley Samlinga

Utstillinga VIDEOSPACE representerer videokunst med kunstnarar frå Asia, Europa og USA. Det spesielle med denne utstillinga er at videokunsten er medium for kunstuttrykket som desse kunstnarane formidlar. “Deres kunstneriske intensjoner er mangfoldige – alt fra personlige, sosiale, vitenskaplige, politiske, psykologiske til historiske synspunkter blir formidlet både med humor og vidd og det største alvor”. (Informasjonsheftet s.2).

Utstillinga er eit viktig korpus av visualiseringar i rørsle, forteljingar og hendingssekvensar frå vår tids kultur, og er representert ved kunstnarane Cao Fei, Paul Chan, Nikhil Cohpra, Trisha Donnelly, Douglas Gordon, Hu Xiangqian, Peter Land, Liang Yue, Klara Lidén, Ann Lislegaard, Lu Chunsheng, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Adam Putnam, Qui Anxiong, Song Tao, Sam Taylor-Wood, Yang Fudong og Zaho Tao.

Denne utstillinga vil vera open i perioden 3.11.- 31.12.2011. Ved å kjøpa ein billett, kan ein sjå utstillinga fleire gonger. Tidsperspektivet om ein vil sjå alle installasjonane er kalkulert til omlag 6 timar. Kuratorar er Gunnar B Kvaran, Grete Årbu

Dette er den siste utstillinga i noverande lokala til Astrup Fearnley Museet. Nytt museum på Tjuvholmen, Oslo vil stå ferdig hausten 2012. Museet er teikna av ein verdskjend arkitekt med namn Renzo Piano.

Kjelde:
VIDEOSPACE. Astrup Fearnley Museet for moderne kunst. (Katalog nr. 75. ISBN-978-91-43068-3)
VIDEOSPACE. Informasjonshefte

Vist 26 ganger. Følges av 1 person.
Annonse