Viser arkivet for oktober, 2012

Emil Nolde - Jakta på det autentiske

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nasjonalgalleriet viser i perioden 12.10.12 – 20.01.13 ei utstilling av kunstverka til Emil Nolde (1867 – 1956). Han er eksponent for den tyske ekspresjonismen som voks fram I Dresden på byrjinga av 1900-talet. Emil Nolde slutta seg til ei gruppa av kunstnarar med namnet Die Brücke. Nolde sitt engasjement var mellom annna inspirert av van Gogh, Gauguin og Munch.

I Dresden vart kunsten hans vist på ei utstilling i 1906. Han var berre aktiv medlem i kunstnargruppa ein kort periode i fylgje katalogen (Engen,L.). Seinare vart ei anna kunstnargruppe innan denne kunstretninga stifta i Mùnchen, Der Blaue Reiter. Frå omlag 1917 utvikla ekspresjonismen seg og det var utstillingar i større kunstmusé i Tyskland. Dette vart “ein gylden periode” for Emil Nolde i fylgje utstillinga. Kunstnaren busette seg etterkvart i Seebülle på grensa mellom Danmark og Tyskland, der hadde han også vokse opp og fått den første kunstopplæringa si i treskulptur, treskjering og teikning.

Ein periode lefla han med nasjonalsosialismen, men etterkvart vart den moderne kunstarten karakterisert av leiande nasjonalsosialistar som “degenerert estetikk til skrekk og advarsel”. Emil Nolde fekk måleforbod. Han trekte seg tilbake i perioden 1941- 45. Men i perioden etter 1945 til 1955
fekk han aksept og anerkjenning for kunsten sin, og mottok fleire prisar. Av tittlane på nokre av kunstverka hans er til dømes “Gravleggelsen” (1915), “Valmuer og Lupiner” (1946) og “Høy bølge”
(1948). Denne utstillinga er eit unikt høve til å sjå Emil Noldes kunst i Norge.

Kjelde:
Dæhlin, E.O. Maleriet i de siste hundre år. Dreyers Forlag – Oslo 1977
Informasjonsbrosjyre. Emil Nolde. Jakten på det autentiske
Katalogen Emil Nolde. Jakten på det autentiske. ISBN 978-82-8154-069-9