Viser arkivet for juni, 2012

Christian Krohg - Bilete som grip

Ei utstilling av kunstverka til Christian Krohg vert vist i Nasjonalgalleriet i perioden 15.juni – 16.september 2012. Han ønska med kunsten sin å nå folket, og på den måten yta eit bidrag til ei demokratisk samfunnsutvikling. Kunsten skulle ikkje berre vera til pryd for borgarskapet, men gjennom realistiske skildringar avspegla han fattigdommen og klassesamfunnet i samtida. Her er mellom anna bilete som “Kampen for tilværelsen”, “Kvinne skjærer brød”, “Syk pike” og “Albertine i politilegens venteværelse” , bilete frå 1880-og 1890 åra.

Han var dessutan forfattar og journalist, og tema i bileta hans vart skildra både i forfattarskapet og i målarkunsten. Romanen og biletet knytt til fattigjenta Albertine vekte debatt, i fylgje omtalen. Ved å hente tema frå kvardagslege hendingar var målet å nå lengst ut med engasjementet, også mot arbeiderklassen. I denne utstillinga er det “realisten og naturalisten” som er kjenneteiknet, men han var òg inspirert av impresjonismen som hovudsakleg eksponerer augneblinken..

Christian Krohg (1852 -1925) studerte jus, men etter avslutta embetseksamen reiste han utenlands og var blant anna elev av Hans Gude i Karlsruhe. Seinare kom han til Berlin og Paris. Etter Parisopphaldet vart hans engasjement for samtidsorientering styrka. I ein periode (1902-1909)var han lærar ved eit akademi i Paris, Académie Colarossi. Seinare var han direktør og professor for det nyoppretta Statens Kunstakademi i Oslo.

Utstilling i Nasjonalgalleriet, Universitetsgt.13, Oslo

Kjelder.
Store Norske Leksikon. Aschehoug og Gyldendal 1986 -1989
Utstillingskalender 2012. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Informasjonskatalog: Christian Krohg. Bilder som griper