Viser arkivet for februar, 2013

Åpning mot det hellige - opning mot det heilage

Utstillinga med undertittelen Gylne glimt frå renessansen i Nerderlanda (Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse) er no opna for publikum i Noreg, og vil vera tilgjengeleg i perioden 22.02 – 12.05.2013 ved Nasjonalmuseet, avdeling Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13. Oslo.

Denne kunstretninga som hadde sitt inntog på 1400 og 1500-talet, representerer ein ny epoke i kunsthistorien og fekk også stor påverknad for utviklinga av renessansen i heile Europa. Denne kunstretninga utvikla seg i det burgundiske riket som i dag er identisk med Beneluxlanda og deler av Nord- og Aust-Frankrike. I dette hertugdømet, med eit nykapitalistisk samfunn, voks interesse for kunsten fram.

Utstillinga formidlar renessansen, epoken da oljemåleriet fekk inntog i målarkunsten. Olje var eit bindemiddel som gav kunstnarane nye høve til å uttrykke eit meir realistisk og detaljert biletspråk. Tematikken er relatert til framveksten og utviklinga av den religiøse kunsten før reformasjonen. Det er her dei nederlandske kunstnarane Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Petrus Christus og Gerard David utviklar denne kunstretninga etter inspirasjon frå den seingotiske og italienske renessansekunsten.

Den digitale verda har også gjort sitt inntok på denne utstillinga i form av skjermar med høve til å gå i djupna på bileta og detaljane. Utstillinga er eit samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Museet i Antwerpen.

Kjelder:
Haverkamp, Frode: Åpning mot det hellige Nederlandenes renessanse.
Nasjonalmuseet. ISBN- 978-82-8154-072-9
Informasjonskatalog: Doorway To The Sacred. Golden Glimpses of the Netherlandish Renaissance.