Viser arkivet for februar, 2016

Langs kysten. Gude og hans elevar rundt 1870

Nasjonalmuseet viser i perioden 19.februar – 8. mai 2016 ei utstilling som presenterer Hans Gude (1825 – 1903) og hans målarkunst knytt til kystkulturen i Sør-Norge. Gude hadde fått kunstutdanning i Düsseldorf, og der vart han professor innan landskapsmaleri i 1859. Seinare flytta han til Karlsruhe, og dei neste ti-åra utvikla han seg i ein meir realistisk retning innan målarkunsten går det fram i utstillinga.

Denne utstillinga har fleire motiv frå Sognefjorden som på denne tida var ein viktig arena for å skape kunst i nasjonalromantikken si ånd. På utstillinga kan ein mellom anna sjå måleriet “Likferd på Sognefjorden” i to variantar. Det eine maleriet er eit samarbeid mellom dei to kunstnarane Hans Gude og Adolph Tidemand. Frå året 1866 finst det fleire skisser av Hans Gude med motiv frå Sognefjorden. Han har truleg vore på ei reise i dette fjordlandskapet da. Desse er digitalt tilgjengeleg på Nasjonalmuseet. Maleriet over er presentert på utstillinga , og har tittelen “En Sognejekt”, datert 1866. Det er lokalisert til Fresvik. På denne utstillinga får ein eit heilskapsinntrykk av denne kunstnaren sitt bidrag på siste halvdel av 1800-talet. Utstillinga er “tematisk organisert med vekt på noen viktige steder, motiver og utviklingstendenser” står det å lesa i brosjyren. Teamet som står bak utstillinga er samansett av utstillingskurator Frode Ernst Haverkamp, Rikke Lundgreen, Fridtjov Bringager og Applied Sense Design

Kjelde:
Langs kysten. Gude og hans elever, omkring 1870.Nasjonalmuseet 2016
ISBN 978-82-8154-112-2