Viser arkivet for stikkord kunstutstillingar

PAINTING CANADA Tom Thomson and The Group of Seven

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design viser ei ny utstilling på Nasjonalgalleriet i perioden 27.januar – 13.mai 2012. Denne utstillinga presenterer kanadiske landskapsmålarar i det 20.århundre. Møtet med naturen var utgangspunket for ekspressive bilete. Etablering av “The Group of Seven” danna grunnlaget for den kanadiske modernismen. Gruppa, leia av Tom Thomson, var inspirert av den skandinaviske kunsten etter at ei vandreutstilling med kunst frå Norden vart vist i USA i 1913, der to gruppemedlemmene var til stades.

Den norske oppblomstringa innan kunst og litteratur voks fram i kjølvatnet av 1814, og visjonen om ein sjølvstendig norsk nasjon engasjerte mange kunstnarar utover i det 19. hundreåret. Inspirasjonen frå Norden gjorde at desse målarane ville skildra den heimlege naturen frå Quebec i aust til British Columbia i vest. Dei kom til å fornya kunsten og kunstforståinga for landskap som studie og kunstuttrykk i heimlandet .“Tom Thomson var ildsjelen og pioneren som fikk de sju vennene med seg ut i ødemarka for å male spontane skisser.” står det å lesa i omtalen frå Nasjonalmuseet. Mellom kunstnarane som er representert i utstillinga finn ein namn som A.Y Jackson, Arthur Lishmer, J.E.H MacDonald.

Som ein del av dei 120 måleria frå Canada viser museet og nokre av dei nordiske kunstverka som var med på vandreutstillinga i USA. Det er kunstnarar som Edvard Munch, Torolf Holmbo, Prins Eugen og Gustav Fjærstad, som alle er representert i Nasjonalmuseet sine samlingar.

Kjelder:.
Nasjonalmuseet, for kunst, arkitektur og design. Utstillingskatalog 2012
Nasjonalmuseet, for kunst, arkitektur og dessign. Informasjon
Painting Canada. Tom Thomson and The Group og Seven. Philip Wilson Publishers, 6 Salem Road London w24Bu, ISBN 978-0-85667-686-4