Viser arkivet for stikkord gleditsch

Gulltransporten 1940 "Den tunge bagasjen"

Den 8.mai 2014 opna ei utstilling ved UIO, Historisk Museum. Norges Bank si samling av gullmyntar frå gulltransporten i 1940 vert no frametter vist i Norges Banksalen på museet. Dette er eit samarbeid mellom Historisk Museum og Samlerhuset. “Den tunge bagasjen” som er tittelen på denne utstillinga, dreier seg om 13 932 gullmyntar som har vore lagra i Norges Bank. Da den dramatiske meldinga om tysk invasjon nådde fram til styresmaktene i Oslo den 8.april, vart den dramatiske flukta organisert av medarbeidarane rundt sjefsredirektør Nicolai Rygg, Norges Bank. (Øksendal, A. 1974)

Gullageret til Norges Bank vart natt til 9.april 1940 lasta opp i 26 lastebilar. Gullet skulle transporterast til Norges Bank sin filial på Lillehammer. Etter ein pause der, heldt ferda fram oppover Gudbrandsdalen. Diktaren Nordahl Grieg kom med i mobiliseringa på Jørstadmoen den 14.april, men etter noko motstand frå nokre offiserar, Øksendal omtalar dette slik: " Men de offiserene som han meldte seg for på Hønefoss, sa at de hadde hendene fulle med å sende folk hjem!" (s.30).

Dette var berre første etappe. Den 19.april gjekk ferda vidare oppover dalen til Otta, og kom til Åndalsnes via Dombås den 23.april. På Åndalsnes lasta den britiske kryssaren Galathea ombord 200 kassar a 40 kilo gull, og sette så kursen mot London. Resten av gullageret vart frakta med 24 lastebilar vidare til Molde fordi regjeringa ville fordela lageret på tre ulike farty. I tillegg til gullageret vart norske setlar pålydande 12 millionar frakta frå Romsdalshorn til Molde i ein fiskebil. Nini Haslund Gleditsch og Kristian Gleditsch hadde ansvaret for det.( Gullbrekk,S.H & Hatletvedt, R.2009) Dei deltok i transporten vidare til Tromsø. Tidlegare hadde dette ekteparet engasjert seg i Den norske Hjelpekomité for Spania.(Stanghelle, J.1995)

Den 29. april gjekk ferda med kongen, regjeringa og gullageret vidare til Tromsø med kryssaren HMS Glasgow. Same dag ved midnatt vart 10 tonn av gullet lasta over på lokalbåten Driva ved Apotekerkaia i Molde. Siste delen av gullageret kom til Tromsø den 9.mai. Den 24 mai vart det transportert vidare til USA og Canada via England. Men denne ferda var ikkje utan dramatikk. (Gullbekk, S.H.& Hatletvedt,R.2009)

Myntane er presentert i eit kabinett i Norges Bank salen, og ein teikneserie presenterer den dramatiske ferda. Teikneserien er utarbeidd av kunstnaren Melainie Sourisseau. Den illustrerer korleis gullet under sterkt soldatvern og med dramatiske hendingar når fram til trygg opphaldsstad utanfor krigsmakta sin lange arm. Denne samlinga av gullmyntar fortel og historia om kunst-og kulturhistorie for økonomisk sjølvstende i Norge. Myntpreging har vore eit viktig handverk. Den Kongelige Mynt på Kongsberg prega i 1874 den første norske gullmynten, Oscar den II, 20 kroner (5 speciedalar). Dette var nesten 400 år etter at den første gullmynten vart prega i Bergen.

Diktaren Nordahl Grieg var med gulleskorten nordover til Tromsø. Han skriev det diktet som er presentert som ein del av teikneserien i Norges Banksalen:

I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er.
Det stiger en sang over landet, seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber under de fremmedes åk.

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett,
så enkelt, så uunnværlig som menneskets åndedrett.
Vi følte da trelldommen truet at lungene gispet i nød
som i en sunken u-båt… Vi vil ikke dø en slik død!

Verre en brennende byer er den krig som ingen kan se,
som legger et giftig slimslør på bjerker og jord og sne.
Med angiverangst og terror besmittet de våre hjem.
Vi hadde andre drømmer, og kan ikke glemme dem.

Langsomt ble landet vårt eget med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet, en svakhet for liv som gror.
Vi fulgte ikke med tiden, vi bygde på fred, som i tross,
og de hvis dåd er ruiner har grunn til å håne oss.

Nå slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag
da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag.
Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke utslitte menn.
Til dere er gitt et løfte; at vi skal komme igjen.

Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred,
soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned,
Vi er så få her i landet, hver fallen er bror og venn.
Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen.

Nordahl Grieg, lest i radioen fra Nord-Norge, 17. mai 1940

Denne utstillinga gjev eit viktig blikk på og kunnskap om ein sentral epoke for norsk sjølvstende og fridom. Utstillinga vil vera tilgjengeleg i ein to-årsperiode ved Historisk Museum, Frederiksgt 2, 0164 Oslo

Kjelder:
Gleditsch, Nini Haslund. Vær utålmodig menneske. Erindringer Gyldendal 1980
Gullbekk, Svein H & Hatletvedt R. Den norske gulltransporten – annen verdenskrig. Monetarius Oslo 2008
Gullbekk,Svein H. Money that changed the world. Schribendarius, Oslo 2014
Pressemelding 7.mai 2014. Gulltransporten er blitt utstilling.
Stanghelle, J. Nini Haslund Gleditsch. Opprør. En biografi 1995. Norsk biografisk leksikon.
Øksendal, A. Gulltransporten. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Oslo 1974